IP telefonija

Kad se priča o telefoniji, Avaya Communication Manager nudi najveći raspon rešenja na tržištu. To ne bi trebalo biti iznenađenje ako se zna da je Avaya poslednjih desetina godina vodeći dobavljač telekomunikacijskih rešenja. Avayina telefonija radi na mrežama za prenos podataka temeljenim na standardima, omogućavajući vam da uživate u svim pogodnostima tradicionalne telefonije, ali uz puno veću fleksibilnost i skalabilnost se omogućuje da pronađete za vas pravo rešenje nezavisno da li imate 20 ili milijun korisnika. IP telefonija pruža niže operativne troškove u odnosu na tradicionalnu telefoniju, a uz to će rešenja temeljena na Avaya Communication Manager-u održati potreban poslovni kontinuitet i sigurnost.

Avaya IP telefonija pokriva komunikacione zahteve gotovo svih vaših zaposlenih koji kroz univerzalni sandučić za govornu poštu, e-mail i fax imaju potpunu kontrolu svojih komunikacija. Inteligentno preusmeravanje poziva širom zgrade, kroz campus ili preko Interneta drže vaše zaposlene u stalnom kontaktu bez obzira gde se nalaze. Virtualni sastanci i konferencijske veze povećavaju efikasnost poslovanja. Zajedno sva ova rešenja pretvaraju konvergirani prenos podataka i glasa u "starteški savez" koji će vam povećati prihode i poboljšati operativni učinak uz istovremeno smanjenje troškova.

Unificirani pristup

IP telefoni? Bežični telefoni? Digitalni i analogni telefoni? Avaya Communications Architecture i Avaya MultiVantage Communications Applications ih sve podržavaju dajući korisnicima na raspolaganje pametne uređaje koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama i radnom okruženju: dok sede za stolom, roaming unutar zgrade, dok rade za PC-jem koristeći IP Softphone ili čak dok koriste PDA. Avaya Communication Manager doseže čak i na teren koristeći Avaya Extension to Cellular mobility komunikaciono rešenje. Dok god je korisnik dostupan na mobilnom, Avaya Communication Manager transparentno spaja pozive primljene na Avaya Communications Server prema mobilnom uređaju bez obzira na lokaciju ili service provajdera. Konstantna dostupnost, nezavisno o lokaciji, daju vašim zaposlenima kompetitivnu prednost.

Hardverske platforme

Avaya u IP telefoniji nudi media servere i media gatewaye koji pokrivaju potrebe bilo koje firme. Zaboravite na proprietary rešenja koja umanjuju fleksibilnost; Avaya tehnologija je bazirana na IntelR Pentium procesorima i MicrosoftR WindowsR i LinuxR operativnim sistemima. Ta činjenica maksimizira integraciju unutar multi-vendor mreža. Sa Avaya open-standards komunikacionim platformama postići ćete maksimalan povrat investicije, smanjiti troškove i rizik.

Ponuda Avaya Media Servera i Media Gatewaya:

Avaya S8700 Media Server sa Avaya G650 Media Gateway dizajniran je za srednje i velike integrisane komunikacione sisteme sa 450 do 36.000 terminala u distribucionim mrežama ili campus okruženjima.

Avaya S8500 Media Server sa Avaya G650 Media Gateway rešenje je za srednje velike firme sa kapacitetom do 2.400 terminala

Avaya S8400 Media Server sa Avaya G650 Media Gateway dizajniran je za potrebe poslovnica i globalnih, multi-lokacijskih, umreženih firmii sa 40 do 900 terminala.

Avaya S8300 Media Server sa Avaya G700 Media Gateway dizajniran je za potrebe poslovnica i globalnih, multi-lokacijskih, umreženih firmi sa 40 do 450 terminala.

Više detalja o kapacitetima u sledećoj tabeli.