Juniper portfolio proizvoda uz iskustvo i znanje Optima tima osiguraće vam sigurnu i pouzdanu mrežnu infrastrukturu. Konačno, sa Juniperom sigurnost vaše mreže neće biti noćna mora.

Firewall/IPSec VPN

Juniper NetScreen portfolio proizvoda predstavlja specijalizovane platforme sa vlastitim OS koje osiguravaju celovitu zaštitu pristupa mrežama, povezivanje između lokacija preko javne infrastrukture. Kroz virtualizaciju se smanjuju troškovi ulaganja, povećava fleksibilnost i stepen sigurnosti. Ova rešenja predstavljaju kombinaciju klasičnog Firewall rešenja sa Deep Inspection tehnologijama koje kontrolišu aplikativne sisteme, IPSec VPN konekcije, Denial of Service te imaju mogućnost centralizovanog upravljanja. Juniper firewall uređaji najpouzdanija su rešenja, modularna i nadogradiva sa mnogim dodatnim funkcionalnostima poput antivirus programa, bežičnim LAN tehnologijama, deep inspection modulima itd.

Intrusion Detection and Prevention (IDP)

Juniper IDP rešenja omogućuju aktivno nadgledanje prometa na vašoj poslovnoj mreži. Juniper IDP platforme efikasno detektuju i aktivno zaustavljaju sve poznate vrste napada koji dolaze izvan organizacije, ali i iz vlastite mreže, i to na svih 7 mrežnih nivoa OSI modela. Optima tim pomoći će vam pri definisanju sigurnosnih politika za kvalitetan nadzor prometa na vašoj mreži. IDP platforme odrađuju posao nadzora mreže umesto vas, omogućavajući vam da se usredočite na druge poslove. IDP je vaš "pametni" čuvar.

SSL VPN (Secure Socket Layer VPN)

Juniper SSL VPN rešenja vodeća su na tržištu sa celovitom paletom proizvoda dizajniranih da zadovolje potrebe kompanija svih veličina. SSL VPN bazirani su na Instant Virtual Extranet platformama koje koriste SSL sigurnosni protokol za uspostavljanje VPN konekcija. SSL protokol nalazi se u svakom Web browseru. Korištenje SSL-a eliminira potrebe instaliranja klijentskog VPN softwarea te olakšava administraciju sistema, održavanje i podršku.

Application Acceleration Platforme

Osiguravaju brži protok podataka kroz poslovnu mrežu. U slučaju kada vam kapacitet mreže ne dopušta uvođenje novih tehnologija ili poslovnih rešenja (IP telefonije, aplikativnih rešenja i sl.) razmislite o našem predlogu: koristite Juniper DX i WX/WXC platforme za brži pristup vašim serverima i optimizovanje LAN/WAN resursa. Ovim pristupom jednostavno ćete povećati propusnost mreže.

Juniper NS security manager

Ovim rešenjem Juniper vam pruža jedinstven prikaz za upravljanje celokupnim sigurnosnim sistemom vaše mreže. Koncipirano je tako da vam osigurava jednostavan, brzi pristup svim uređajima radi nadzora rada, administracije i izgradnje sigurnosnih politika. Dobijate kvalitetan reporting alat za analizu stanja sigurnosti mreže.

Routeri

Juniper routeri sa vlastitim OS-om osiguravaju vam visoki stepen sigurnosti, pouzdan rad, operacionu fleksibilnost, centralizovani management dug period korištenja.

U Juniper portfoliu pronaćićete routere:

M serije: usmerene na velike data centre, telekom sektor, velike kampuse i kompanije: preko 2Mbps-2.5Gbps, idealno za 45+Mbps J serije: usmerene na manje korisnike: 64Kbps-45Kbps.